Eugenia Morpurgo

Repair it Yourself
2011 – ongoing

Eugenia Morpurgo is maatschappelijk ontwerpster en onlangs afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven in Nederland. Ze is geïnteresseerd in de productie van ontwerpen die gebruikers de mogelijkheid bieden opnieuw controle te krijgen over de materiële wereld. Repair it Yourself voorziet de gebruiker van het gereedschap en het materiaal dat is vereist om een paar kapotte schoenen te herstellen. Voor Morpurgo gaat dit project dieper in op de rol van een groeiende online ‘herstelcultuur’ (via websites als Instructables en eHow) waar gebruikers uiteenlopende technieken en creatieve methoden archiveren.

RIY neemt in de context van The Machine de vorm aan van een interactieve installatie die herstelvaardigheden genereert en verspreidt. Zolang de tentoonstelling loopt, worden bezoekers uitgenodigd de RIY-schoenen te herstellen. Hierbij kunnen ze onlinehandleidingen raadplegen. Elke poging van een bezoeker/deelnemer om de schoenen te herstellen, wordt gefilmd en wordt zelf een gebruiksaanwijzing. Tijdens de tentoonstelling wordt een databank van handleidingen en een collectie herstelde schoenen geëxposeerd en gearchiveerd.

www.eumo.it