Tal Erez

(Waiting for) the People
2012 – ongoing

Tal Erez is een ontwerper en onderzoeker die politieke veranderingen, institutionele kritiek en hedendaagse vormen van verzet bestudeert. De onderzoeksmethodologie van Erez omvat zowel de vervaardiging van objecten als teksten en is gesitueerd tussen theorie en praktijk.

Voor Erez creëren nieuwe productiemethoden nieuwe sociaal-politieke systemen. Van het ontstaan van de gilden in de middeleeuwen tot de vakbonden van de 20e eeuw, arbeiders hebben altijd invloed uitgeoefend op de politieke macht. Het project van Erez stelt het verdwijnen van de stem van de arbeiders in vraag en doet voorstellen om deze opnieuw te laten horen binnen onze post-fordistische maatschappij. Hij gelooft dat nieuwe vervaardigingstechnieken een herstructurering van onze economische en politieke structuren mogelijk maakt. (Waiting for) the People bestaat uit 14 protestborden die in de tentoonstellingsruimte hangen. De werken zetten aan tot verandering. Elk protestbord bevat een afbeelding die zinspeelt op een mogelijke toekomst waar de woning de productieplaats is geworden (De beschikbaarheid van 3D-printers in huis is bijna realiteit geworden. Hierdoor wordt de productie van fysieke objecten gedecentraliseerd.). De documentaireachtige afbeeldingen tonen betogingen van arbeiders uit het industriële tijdperk en stellen het verband voor tussen productiemethoden en sociaal-politieke verandering.

www.talerez.com